به مشک خوش‌آمدید …


شركت مشاوران شبكه‌هاي كامپيوتري مشك در سال ۱۳۷۵ با ايمان بر اينكه ….. براي فردايي بهتــر بايد بهترين را ساخت به همت جمعي از متخصصين با تجربه و با بهره گيري از امكانات تحقيقاتي پيشرفته در زميــنه نرم افزار ، سخـت افــزار ، طــراحي و راه انـدازي ســايت ، برنامه نويسـي و شبـــيه سازي خطـوط توليـد و سيستم هاي اطلاع رساني آغاز به كار نموده است.

مي خواستيم پيشتاز باشيم… پس سختي ها را به جان خريديم و بر اين امر پا فشاري كرديم و اينـك با استـفاده از آخـرين دستـاوردهاي تكــنولوژي و روش هـاي مـدرن مـهـندسي يكي از نخستين شـركت هاي ارائه دهـنده خدمات كامپـيوتري در صنـعت انفورماتـيك كشور به شمار می آییم. اميد است بتـوانيم به عنـوان مرجعي در راستاي اطلاع رساني و تهيه سيستم هاي بهينه راه گشاي متخصصين و علاقمندان گرامي باشيم.