طراحی و پشتيبانی شبكه‌های كامپيوتری LAN , WAN, MAN

با رشد سریع فناوری شبکه‌های کامپیوتری کلیه مجموعه‌ها از جمله شرکت‌ها و سازمان‌ها برای حفظ و نگهداری سیستم‌های کامپیوتری و تجهیزات شبکه خود با مشکلات و دغدغه‌های بسیاری مواجه شده‌اند و چون توانایی حل اين مشکلات را در حوزه پشتیبانی سیستم‌های کامپیوتری ندارند و نيز استخدام نیروی متخصص به صورت کارمند به دلایل مختلف از جمله کم بودن نیروی کار متخصص و یا هزینه بالای آن ميسر نيست، لذا شرکت‌‌های پشتیبان شبکه نقش مهمی بر عهده خواهند داشت. این شرکت‌ها با قراردادهای پشتیبانی بلندمدت و کوتاه‌مدت، در بخش پشتیبانی شبکه می‌توانند بسیاری از مشکلات شرکت‌ها را در این خصوص بر طرف نماید.