طراحی و پياده‌سازی تحت وب پايگاه داده

پایگاه داده‌ يا بانك اطلاعات عبارت است از مجموعه‌ای از اطّلاعات با ساختار منظم و سازمان­‌یافته، براي مثال  ذخیره­‌سازی ساده اطلاعات در یک پرونده نیز  نوعی پایگاه داده است. اما در مفهوم خاص، منظور از پایگاه داده مجموعه­‌ای از این اطلاعات است که در قالبی ذخیره شده که توسط ابزارهای الکترونیکی قابل خواندن و دسترسی است.